Regulamin

Regulamin kortów tenisowych Akademii Tenisa OXFORD

> Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerem 785 925 387, bądź bezpośrednio w recepcji przy ulicy Rybackiej 8 w Słupsku.

> Wysokość opłat za korzystanie z kortów ziemnych i hal tenisowych ustalona zostaje każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu letniego i zimowego.

> Odwołanie jednorazowej rezerwacji kortu bez uiszczenia opłaty możliwe jest najpóżniej w dniu poprzedzającym rezerwację, jeżeli ta dotyczy terminu do godziny 15.00; do godziny 10.00 dnia ustalonej rezerwacji, jeżeli ta dotyczy terminu po godzinie 15.00. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata według obowiązujących cen w danym sezonie.

> Wcześniejsze zakończenie gry lub opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem późniejszego przybycia przez Rezerwującego nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji.

> Rezerwacja kortu obejmuje: wejście na kort, czas gry, przesiatkowanie kortu przez Rezerwującego po skończonej grze i opuszczenie kortu.

> Na kortach obowiązuje kompletny strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe o płaskim protektorze.

> Parking dla Klientów Akademii Tenisa OXFORD jest całkowicie bezpłatny.

> Akademia Tenisa OXFORD zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanych godzin na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu z Rezerwującym oraz zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu.

> Akademia Tenisa OXFORD nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni.

> Zabrania się samodzielnej regulacji termostatu w okresie grzewczym, włączania światła w halach tenisowych oraz spożywania kolorowych napojów. W przypadku potrzeby zapalenia świateł Rezerwujący zobowiązany jest do wezwania obsługi kortu.

> Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Akademię Tenisa OXFORD do odmowy dopuszczenia korzystaniaz kortu lub nałożenia dodatkowej opłaty.

> Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.